Pages Menu
TwitterRssFacebook
Blog Marius Geanta
Categories Menu

9 Oct 2016

Planul companiilor farmaceutice pentru combaterea rezistenței la antibiotice

Planul companiilor farmaceutice pentru combaterea rezistenței la antibiotice

Înaintea întâlnirii la nivel înalt pe tema rezistenţei la antimicrobiene, din cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (AGONU), 13 companii farmaceutice de vârf au prezentat un nou plan de acțiune, cu patru angajamente majore pentru reducerea rezistenței la antimicrobiene, pe care își propun să le îndeplinească până în anul 2020.

Aceste angajamente urmează principiilor identificate și convenite prin Declarația Industriei Farmaceutice de la Forumul Economic Mondial din Davos, desfășurat la începutul acestui an, și reflectă intenția companiilor de a continua să contribuie pro-activ la eforturile globale de combatere a rezistenţei la antimicrobiene. Această colaborare fără precedent între companiile farmaceutice marchează un moment de referință în lupta împotriva rezistenţei la antimicrobiene.

Odată cu prezentarea acestui plan de acțiune, companiile semnatare demonstrează că şi-au stabilit în mod ferm un obiectiv comun, de a depăși amenințarea cumplită pe care o reprezintă rezistenţa la antimicrobiene pentru societatea noastră, economii și cetățeni.

“Ne angajăm să lucrăm împreună pentru a reduce dezvoltarea rezistenţei la antimicrobiene, pentru a îmbunătăți accesul la antibiotice, vaccinuri și mijloace de diagnostic de calitate, să investim în cercetare și dezvoltare și să colaborăm cu guvernele și grupurile interesate pentru a sprijini aceste investiții”, se afirmă într-un comunicat de presă comun.

În mod concret, acest grup de companii se angajează:

  1. Să reducă impactul asupra mediului al fabricării de antibiotice, inclusiv prin analizarea procesului de producție și a lanțurilor de aprovizionare și să conlucreze cu grupurile interesate pentru a stabili un cadru comun de evaluare și gestionare a proceselor de eliminare a deșeurilor;
  2. Să se implice astfel încât antibioticele să fie utilizate doar de către pacienții care au nevoie de ele, recunoscând că este nevoie de eforturi concertate ale multor actori pentru educarea continuă a furnizorilor și a pacienților, examinarea activităților de promovare ale companiilor, împărtășirea datelor de supraveghere cu autoritățile din domeniul sănătății publice și cu profesioniștii din sănătate și că este necesară colaborarea cu grupurile interesate, în vederea reducerii achiziției necontrolate de antibiotice;
  3. Să îmbunătățească accesul la antibioticele și vaccinurile existente și viitoare, inclusiv prin conlucrarea cu părțile interesate, pentru a consolida sistemele de sănătate globale și a elimina blocajele; să stabilească noi modele de activitate prin care să asigure echilibrul între nevoile de acces, utilizarea corectă a antibioticelor, acoperirea extinsă cu vaccinuri și profitabilitatea adecvată a companiilor; să depună eforturi pentru a reduce prevalenţa antibioticelor contrafăcute pe piețele care se confruntă cu un risc crescut; şi
  4. Să exploreze noi oportunități de colaborare deschisă între industrie și sectorul public, pentru a răspunde astfel provocărilor din domeniul cercetării și dezvoltării de noi antibiotice, vaccinuri și mijloace de diagnostic, recunoscând valoarea pe care acestea le aduc societății.

Totodată, companiile promovează o abordare comprehensivă, multisectorială a celorlalți factori care contribuie la combaterea rezistenţei la antimicrobiene, conform celor prevăzute în Planul Global de Acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății, Analiza rezistenţei la antimicrobiene, Planul de Acțiune din Strategia Națională a SUA și declarația recent publicată privind Întâlnirea ONU pe tema rezistenţei la antimicrobiene.

medicamente - rezistenta la antibiotice

“Progresul în acest domeniu nu va putea fi asigurat fără eforturile coroborate ale tuturor părților interesate și facem apel la guverne să sprijine reducerea utilizării neadecvate a antibioticelor la oameni și la animale, îmbunătățirea măsurilor de supraveghere și de control al infecțiilor, cercetările în curs și dezvoltarea de noi antibiotice, prin măsuri financiare și stimulente reglementare și, în cele din urmă, să se implice mai mult în dezvoltarea și adoptarea mijloacelor avansate de diagnostic, pentru a soluţiona problema prescrierii excesive la pacienți”, afirmă inițatorii.

Companiile susțin stabilirea unui mecanism de coordonare la nivel înalt, care să ofere o direcție globală, să mobilizeze resursele, să fixeze obiectivele și să măsoare progresul realizat pe parcursul îndeplinirii lor. Totodată, companiile salută angajamentele similare ale altor factori implicați în sfera combaterii rezistenţei la antimicrobiene.

Companiile semnatare ale strategiei: Allergan, AstraZeneca, Cipla, DSM-Sinochem Pharmaceuticals, F. Hoffman-La Roche Ltd. GSK, Johnson & Johnson, Merck & Co., Novartis, Pfizer, Sanofi, Shionogi & Co., Wockhardt. 

La 21 ianuarie 2016, într-unul dintre evenimentele din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, a fost lansată Declarația Companiilor din Industriile Farmaceutică, de Biotehnologii și de Diagnostic cu privire la combaterea rezistenţei la antimicrobiene (Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating Antimicrobial Resistance). La publicarea sa, în ianuarie 2016, declarația a fost redactată, însuşită și semnată de 85 de companii și 9 asociații globale din industriile farmaceutică, de diagnostic și de biotehnologii. La data de 1 aprilie 2016, declarația era semnată de un număr total de 98 de companii și 11 asociații din industrie, din 21 de țări.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *