Pages Menu
TwitterRssFacebook
Blog Marius Geanta
Categories Menu

13 Feb 2014

E oficial: Guvernul a dat ieri ordonanța de urgență care reglementează sponsorizarea medicilor de către industrie

E oficial: Guvernul a dat ieri ordonanța de urgență care reglementează sponsorizarea medicilor de către industrie

 

Din actul normativ:

(1) Producãtorii, detinãtorii de autorizatii de punere pe piatã sau reprezentantii acestora în România si distribuitorii angro si en detail de medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare au obligatia sã declare Ministerului Sãnãtãtii și Agentiei Nationale a Medicamentului toate activitãtile de sponsorizare, precum si orice alte cheltuieli suportate pentru medici, asistenti medicali, organizatii profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care au activitãti în domeniul sãnãtãtii.

(2) Obligatia prevãzutã la alin. (1) revine si beneficiarilor activitãtilor de sponsorizare, medici, asistenti medicali, organizatii profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care au activitãti în domeniul sãnãtatii.

(3) Formularele de declarare a activitãtilor de sponsorizare prevãzute la alin. (1) si (2) se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãtii.

(4) Informatiile declarate în formularele prevãzute la alin. (3) se publicã pe site-ul ANMDM, pentru publicitatea la medicamente, al Ministerului Sãnãtãtii pentru dispozitive medicale si materiale sanitare, al entitãtii care desfãsoarã activitãtile de sponsorizare, precum si al beneficiarilor acestora, dupã caz.”

1 Comment

  1. Comment

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *