Pages Menu
TwitterRssFacebook
Blog Marius Geanta
Categories Menu

23 Feb 2014

14 principii pentru reforma sistemului de sănătate din România*

14 principii pentru reforma sistemului de sănătate din România*

 1. Crearea unui sistem de sănătate centrat pe pacient;
 2. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității de șanse între pacienții comunitari;
 3. Strategia naționala pentru siguranța medicală a populației (mediu, agricultură, alimentație, demografie, etc.)
 4. Obligația statului, conform Directivei UE, de finanțare a sistemului de sănătate cu minimum 6% din P.I.B.;
 5. Strategia anti-fraudă în sistemul sanitar;
 6. Transparentizarea relațiilor dintre actorii sistemului sanitar;
 7. Introducerea programei de educație pentru sănătate obligatorie în școli;
 8. Accesul cetățenilor la surse sigure de informație;
 9. Programe naționale de informare și depistare precoce a bolilor, conform ghidurilor europene;
 10. Programe și registre naționale pentru bolile cronice, acolo unde nu există;
 11. Crearea cadrului legal și implementarea medicinii personalizate și a soluțiilor e-health;
 12. Formarea profesională continuă a medicilor și a personalului medical, conform curriculei europene;
 13. Reactualizarea în timp real a listei de medicamente compensate și gratuite, conform criteriilor HTA;
 14. Stimularea accesării fondurilor europene de către asociațiile de pacienți;

* Această platformă-program a fost elaborată în urma unei întâlniri a celor mai importante asociații ale pacienților din România, în luna noiembrie 2013. O public în premieră. 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *